На вниманието на заинтересованите страни по околна среда

Екобулсорт ЕАД публикува актуализирана екологична декларация за 2016 г.. Декларацията съдържа актуални данни за екологичните резултати и правните задължения по околна среда, приложими при извършваните дейности с отпадъци на площадката на дружеството в кв. Филиповци, гр. София, ул. Банско шосе № 13.
С публикуването на данните Екобулсорт ЕАД потвърждава своя готовност за открит диалог с обществеността и всички заинтерасовани страни по околна среда.